КОНТАКТИ

ANNABIS БЪЛГАРИЯ

ул.“Хан Пресиян“ 1,
9000 Варна,
България,
Европейски съюз

Email:

Телефон: +359885049762

Annabis е изградила силна инфраструктура за продажби, насочена към аптеките в Европейския съюз и по света.

ANNABIS България

Central Office ANNABIS България ул.“Хан Пресиян“ 1, 9000 Варна, България, Европейски съюз Email: info@annabis.bg Phone: +359885049762